Vstup Ústředního hřbitova v Brně

Návrh nového vstupu respektuje historickou kompozici hřbitova od Aloise Prastorfera. Stejně tak obřadní síň Bohuslav Fuchse a Josef Poláška ponechává navržené řešení v historické podobě.Cílem návrhu je tyto architektonicky cenné principy a budovy citlivě doplnit a dovolit jim vyniknout v plné kráse.

Je navržen nový zapuštěný vstupní objekt. To dovolí otevřít pohled na kompozici historického vstupu a obřadní síně. Nový objekt zároveň vymezí před smuteční síní klidnou piazzetu nad uličním prostorem.

Nové objekty zázemí zaměstnanců a technického provozu hřbitova jsou navrženy po stranách, skryté za historickými budovami.

Materiály – lícovými cihlami, pohledovým betonem a patinovanou ocelí se návrh odkazuje na architektonický výraz Obřadní síně, dominanty vstupního prostoru.contact