Menu

Soutěžní návrh urbanistického a dopravního rozvoje města

Urbanisticko-dopravní strategie Kroměříže

Year 2014 Project number 1272. místo v anonymní architektonické soutěži

Počet obyvatel Kroměříže ubývá, většina volných pozemků je v soukromém vlastnictví, a možnosti veřejných rozpočtů jsou omezené. Město Kroměříž nepotřebuje velkolepé projekty. Potřebuje sérii malých zásahů, které využijí skrytý potenciál města. Mikro–zásahy s jasnou vizí, které je spojí v jeden fungující celek.

Cesty

Okružní třída

Místo obchvatu, čistě dopravní stavby mimo město, vytváříme okružní městský boulevard. Ten vznikne propojením současné uliční sítě několika lokálními mikro zásahy. Městský Boulevard je na rozdíl od segregované rychlostní komunikace veřejným prostorem. Kolem tohoto boulevardu by se měla soustředit budoucí městská zástavba, kterou historické centrum neunese. Nové spojení přičlení k centru města i východní část za řekou. To se stane motorem pro transformaci těchto míst z monofunkční periferie na polyfunkční městskou část.

Hradební Třída

Přirozená cesta na místě středověkých hradeb dnes nese veškeré dopravní zatížení města. Tato cesta je a vždy bude hlavní městkou třídou, Kroměřížskou Ringstraße. Dnes je tato třída spíše účelovou dopravní cestou než městským veřejným prostorem. Chceme tuto cestu navrátit městu a jejím obyvatelům.

Hranice

Město potřebuje hranice svého rozvoje. Uchráníme jak volnou krajinu před nekoncepčním zastavováním, tak samotné město před rozmělněním intenzity městského života. Zástavba, která leží za touto hranici, již má existující nebo si vytváří svoje vlastní centra a není součástí města. Samotná hranice je zároveň rezerva do budoucna. Pokud se výrazně změní demografický vývoj a nastane potřeba další okružní cesty okruhu, na hranici pro ni bude volný prostor.

Intenzita

Okružní cesty definují intenzitu jednotlivých míst města. Hradební třída vymezuje vnitřní historické jádro, Kroměřížské STARÉ MĚSTO. To má ustálenou strukturu. Další rozvoj bude pouze lokální, podřízený ochraně kulturního dědictví. Okružní třída definuje hranici intenzivního města, NOVÉHO MĚSTA. Současný a budoucí rozvoj by se měl soustředit na tento prostor. Téměř celé nové město v dosahu 10 minut chůze z Velkého náměstí. Zahušťování této struktury má mít přednost před rozrůstáním zástavby dále ke hranici města.

Parkovací domy

Navrhujeme dále snížit intenzitu dopravy v blízkosti historického jádra tím, že nabídneme levné parkování již při vjezdu do města. 

Náměstí Míru

Náměstí Míru dnes není ani městským náměstím ani kapacitním dopravním uzlem. Je pozůstatkem vybourání historické zástavby a rozpačité a nekoncepční zástavby nedávné. Je to klíčové místo na trase UNESCO mezi Velkým náměstím a Květnou zahradou. Každý návštěvník tudy projde. Dnes je to spíše nepříjemná povinnost, udělejme z toho příjemný zážitek. Navrhujeme zde postavit dům v historické stopě a náměstí znovu definovat. Je to novodobá brána do STARÉHO MĚSTA. Příležitost pro polyfunkční městský dům, Informační centrum a expozici UNESCO.