Menu

Soutěžní návrh novostavby mateřské školy, 1. místo

Školka v Želešicích

Year 2023 Project number 326
„Tak jdeme dovnitř, ale opatrně,“ řekli kluci, vzali se za ruce a po špičkách vešli do zahrady.

Zahrada, Jiří Trnka

Koncept

Srdcem navrhované školky je vnitřní zahrada. Vytváří bezpečné prostředí pro dětskou hru a fantazii. Do zahrady jsou orientované vnitřní prostory školky. Zahrada nahrazuje zbytečné vestibuly, chodby a schodiště.

Urbanismus

Želešice jsou historická vesnice se strukturou záhumenicové plužiny. Humna jsou přechodem mezi zastavěným územím a volnou krajinou. Původně byla otevřeným prostranstvím, později částí stodoly. Šlo o oblíbené místo pobytu a setkávání vesnických dětí a mládeže. Řešené území je humny Želešic. Architektura domů je soudobou interpretací tradiční struktury hospodářského dvora. Dvě podélné lapidární hmoty se sedlovou střechou, orientované kolmo na uliční frontu, vymezují vnitřní zahradu. Hmoty domů tak přirozeně splývají s historickou střešní krajinou. V okolí vzniká veřejný prostor.

Veřejný prostor

Na jihu areál školky vymezuje veřejné dlážděné prostranství se stromy, mobiliářem a krátkodobými parkovacími místy. Na severu, ve vnitrobloku dotčeného území, dále vzniká veřejný prostor s hřištěm. Stávající objekt na pozemku parc. č. 431/1 navrhujeme zrekonstruovat a využít jako klubovnu, příležitostné bistro a sociální zázemí. Na pozemku parc. č. 429/1 navrhujeme komunitní pěstební zahradu, která může sloužit pro samotnou školku nebo pro širší společenství. Brány areálu školky je možné otevřít a vnitřní zahrada se může příležitostně stát součástí veřejného prostoru. Průchodnost lokality do ulice 24. dubna v případě odkoupení nemovitosti na pozemku parc. č. 431/2 je zachována.

Dispozice

Vstup do školky je přímo do toho nejpřívětivějšího co školka nabízí – do vnitřní zahrady. Toto řešení umožňuje vstup jak z komunikace na jihu, tak také z návsi průchodem přes dům na pozemku parc. č. 431/2. Jednotlivé třídy se šatnou a sociálním zázemím jsou plně bezbariérové a tvoří samostatné jednotky, které jsou přístupné z krytého ochozu kolem zahrady. Vstupy do zahrady budou zabezpečeny přes kontrolovaný bod, ať už videotelefonem, pomocí karty nebo čipu. Zahradu ze severu a jihu uzavírají otevřené pavilony umožňující pobyt, hru a výuku v exteriéru i za nepřízně počasí. Součástí pavilonů jsou sklady nábytku, kol či koloběžek a odpadové hospodářství u jižního vstupu.

Budovy jsou rozděleny na 6 samostatných provozních jednotek. Pět jednotek tvoří třídy. Každá je pro 24 dětí a slouží jako herna, jídelna a ložnice o ploše 100 m2 (24 žáků × 4 m2 dle §3 Vyhlášky 410/2005 Sb.) se šatnou a sociálním zařízením pro děti, šatnou a sociálním zázemím pro učitele/učitelky, úklidovou komorou a bezbariérovým WC. Šestou jednotku tvoří zázemí pro zástupce/zástupkyni ředitelky se sborovnou, šatnou, sociálním zázemím a prádelnou. Otevřený prostor této jednotky může sloužit jako multifunkční prostor, tělocvična, knihovna, nebo výtvarná dílna. Případně je možné využít prostor pro rozšíření kapacity školky. V obou budovách jsou umístěny dvojice tříd tak, aby bylo pomocí posuvné příčky umožněno jejich propojení. Mohou takto vzniknout dva nezávislé sály pro vystoupení dětí.

Zahrada

Z třídy do zahrady je jen krůček. Třídy jsou do ní orientované prosklenou fasádou. Přístup do zahrady je přes šatnu se sociálním zázemím. Za příznivého počasí je také možné otevřít prosklenou fasádu a propojit třídu se zahradou přímo. Přechod mezi třídou a zahradou tvoří krytý ochoz – zápraží. Exteriérová část školky má celkem 1 085 m2 (120 dětí x 4 m2 = 480 m2, dle §3 Vyhlášky 410/2005 Sb.). Velikost zahrady vyhoví i případnému rozšíření o další třídu). Samotná zahrada je rozdělena na pět částí inspirovaných rozdílnými biomy – hory (sáňkovací kopec s přečerpávací přehradou), les (stromy, lavice, klidová zóna), louka (otevřená travnatá plocha pro hry a pohyb), poušť (pískoviště se zelenou oázou) a džungle (prolézačky, skluzavky, herní prvky). Uspořádáním samostatných jednotek kolem společné zahrady eliminujeme zbytečné komunikační prostory.

Konstrukce

Stěny budov jsou z jednovrstvého keramického zdiva plněného minerální vatou pro vysokou tepelnou akumulaci stěn a konstantní průnik vodních par. Zdivo bude omítané minerální omítkou. Krov, dveře a okna budou dřevěná, střešní krytina falcovaná plechová. Jedná se o běžné konstrukce realizovatelné většinou stavebních firem, což umožňuje v rámci veřejné soutěže snížit realizační náklady na minimum.

Technologie

Každá třída má své technické zázemí, umístěné v krovu nad sociálním zázemím. Technologie je přístupná sklápěcími schody z umýváren. Vytápění je podlahové, nízkoteplotní, řešené pomocí tepelného čerpadla vzduch – voda. Čerpadlo bude rovněž zajišťovat ohřev užitkové vody v zásobnících. Tepelné čerpadlo v reverzním chodu zajišťuje také chlazení objektu. Je uvažováno s řízeným větráním s rekuperací tepla. VZT zařízení bude zabezpečovat přívod upraveného vzduchu, odvod znehodnoceného vzduchu, zpětné získávání tepla, cirkulaci, filtraci a ohřev větracího vzduchu. VZT bude také podle potřeby sloužit pro chlazení místností. V teplém ročním období budou dále vnitřní prostory předchlazeny nočním větráním venkovním chladným vzduchem a akumulaci chladu do konstrukce.
Na střechách budou umístěny fotovoltaické panely.

Modrozelená infrastruktura

Dešťové srážky ze střech budov a zpevněných ploch zahrady i veřejných prostranství jsou svedeny do retenční nádrže a využity pro zavlažování zahrady a napájení vodních hracích prvků.