Menu

Návrh modernizace a dostavby administrativního areálu v Malešické průmyslové zóně

Průmyslová 566

Year 2022 Project number 280Areál

Areál byl původně součástí rozsáhlé výrobní plochy podniku Prefa Praha. Ve stávajícím objektu z konce 60. let byla jeho administrativní centrála. Později byl od výrobního podniku oddělen a dnes funguje nezávisle.

Hmota

Stávající budovu navrhujeme doplnit o dvě nové hmoty. Nové budovy mají stejný čtvercový půdorys rozměru 25 × 25 m jako původní objekt. První navrhovaný objekt (budova B) je umístěn jižně a tvoří nové nároží Průmyslové a Teplárenské ulice. Jeho hlavní vstup je na úrovni parteru ulice. Druhý objekt (budova C) se nachází severně a navazuje na novou uliční čáru.

Průmyslová je dnes spíše kapacitní dopravní komunikace než městská ulice. Vytvořením nové uliční čáry a vstupu z úrovně chodníku se z ní snažíme městkou třídu postupně vytvořit.

Výška

Stávající budova A má 7 nadzemních podlaží. Výšky nových objektů na ni navazují. Nejvyšší, s osmi nadzemními podlažími, je nová budova B na nároží. Hmoty dále od křižovatky klesají. Nejnižší je budova C s pěti nadzemními podlažími. Navazuje tak dále na nižší zástavbu severně.

Cílem není vytvářet výškové dominanty lokality. Osm podlaží má i nedaleká administrativní budova TTC Teleport. Hlavní dominantou lokality je Malešická spalovna s komínem výšky 177 metrů.

Prostor

Terén pozemku směrem na jihozápad klesá. První podzemní podlaží budovy A a B je tak z části otevřené. To umožní částečně skrýt parkování a vytvořit z něj nezávislý vstup do budovy B.

Vstupní podlaží je na výškové úrovni parteru Průmyslové. Z ulice je hlavní vstup do obchodu a foyer budovy B. Stávající budova A je spojena s foyer budovy B lávkou. Severní budova C má otevřený parter se vstupem k výtahům a schodišti z parkoviště.

Nosná konstrukce nových budov je odvozena od stávajícího objektu. Tvoří ji železobetonový skelet s osovou vzdáleností modulu 6 × 6 m a jádrem v centru. Tato koncepce umožní flexibilní rozložení dispozice podlaží. Může zůstat otevřené jako open space, stejně tak může být rozděleno na uzavřené kanceláře. Je tak možné celé podlaží pronajmout jednomu nájemci jako celek nebo více nájemcům jako nezávislé jednotky se společným zázemím.