Menu

Soutěžní návrh střediska státního podniku

Povodí Vltavy ve Strakonicích

Year 2023 Project number 313Koncept

Klíčovým posláním střediska státního podniku Povodí Vltavy ve Strakonicích je správa a dohled nad řekou Otavou. Kontakt nové budovy s řekou a výhled na ní je esencí navrhovaného řešení.

Hmota

Navrhujeme dvě propojené hmoty. Horizontální halovou konstrukci provozní části v jižní části a vertikální budovu kanceláří se zázemím v severní části pozemku. Objekt kanceláří je orientován na sever k Otavě s návazností na protipovodňový val a louky kolem řeky. Hala provozu navazuje směrem k příjezdové komunikaci. Jižní část halové konstrukce vjezdu je otevřena do exteriéru.

Provoz

Veřejnost

Parkoviště pro veřejnost bezprostředně navazuje na příjezdovou komunikaci. Je mimo oplocenou areálovou část. Po východní hranici pozemku navrhujeme veřejně přístupnou pěší trasu spojující ulici a parkoviště s protipovodňovým valem a loukami kolem řeky. Přístup z protipovodňového valu navazuje na malebné pěší a cyklo trasy podél řeky z centra města.

Administrativní část

Kryté parkoviště pro vozy zaměstnanců administrativy je umístěno v otevřené jižní části haly. Z parkoviště je vnitřní přístup do 1. np kancelářské části.  Jednotlivé kanceláře zaměstnanců jsou ve 3 a 4. np. Všechny mají stejný, nerušený výhled na řeku. V posledním, pátém podlaží je zasedací místnost s panoramatickým výhledem. Denní místnost pro zaměstnance s kuchyňkou v 2. np je propojena s foyer, terasou a pobytovým prostorem na valu u řeky.

Služební část

Zázemí zaměstnanců služební části s šatnami je umístěno v 1. np kancelářského objektu. Na ně v severní halové části navazují dílny, sklady a odstavná místa pro těžkou techniku a lodě. Další odstavná místa pro obslužnou techniku jsou v umístěna jižní části otevřené do exteriéru. 

Konstrukce

Řeka Otava je spojena s dlouhou tradicí plavení dřeva ze Šumavy. Strakonice byly pro voraře důležitá zastávka na cestě od Čeňkovy pily do Prahy. Navrhujeme použít dřevo jako základní konstrukční materiál. Administrativní část tvoří dřevěný skelet ze sloupy z LVL prvků v modulu 6 × 6 m. Horizontální konstrukci tvoří LVL průvlaky a CTL dřevěné panely tloušťky 250 mm. Konstrukce je ztužena monolitickým železobetonovým jádrem s únikovým schodištěm a výtahem na jižní fasádě. Dřevěný skelet konstrukce této výšky je vyzkoušený a funkční systém. Kancelářský objekt je opláštěn celoskleněnou fasádou. Jižní strana má v celé ploše integrované solární panely. Halovou část tvoří dřevěné rámy s lepenými vazníky na rozpon 17,3 m s osovou vzdáleností 4,5 m. Halová část je opláštěna sendvičovými panely s dřevěným obkladem.