Menu

Soutěžní návrh na most přes ulici Mezibořská v Litvínově

Most v Litvínově

Year 2016 Project number 181Litvínov je město na úpatí hor. Z hor stékají údolími potoky a říčky a utvářejí jeho urbanismus.

Podél Loupnice je Hornická ulice, podél potoka z Lounice Lounická ulice, podél Bílého potoka ulice U Bílého sloupu, podél Divokého potoka Mezibořská, Poustevnický potok tvoří osu Horního Litvínova. Všechny říčky jsou kolmé na cestu po úpatí – Podkrušnohorskou.

Podkrušnohorská cesta překračuje Mezibořskou ulici starým mostem. Tento most se svými rozsáhlými násypy vytváří ve městě bariéru. Segreguje dopravu, ubírá energii parteru a vytváří pocit periferie.

Místo jednoho velkého mostu s předmostím navrhujeme viadukt. Cestu s několika mosty malých rozponů, které se přizpůsobují struktuře a infrastruktuře města. Město a jeho živý parter je na prvním místě.

Vytváříme nová spojení navázaná na městkou síť ulic a cest. Odhalíme skrytý Divoký potok a necháme s ním krušnohorskou přírodu proniknout více do města. Vytvoříme pěší cestu podél potoka z Voigtových sadů až na vyhlídku nad městem.

Starý most je předimenzovaný, má šířku mostovky 17 m. Pěší trasy jsou vedeny po mostě. Jsou tak odtržené od města a jeho parteru.

Nový viadukt je určený pouze pro motorovou dopravu. Pěší a cyklistické cesty vracíme do úrovně parteru. Viadukt zúžíme na šířku 8 m, tím snížíme náklady. Eliminujeme zbytková místa pod mostem.

Zrušíme rozsáhlé nevyužitelné násypy a navrátíme terén na původní úroveň. Tím získáváme prostor pro park podél Podkrušnohorské ulice, který navazuje na Pietní park.

Hmotu mostu přiznáme a opěrné stěny necháme porůst popínavými rostlinami. Vytváříme prostor pro nové domy. Doplníme stávající městské struktury, bytové domy podél Podkrušnohorské, rodinné a viladomy podél Mezibořské. Nový viadukt by měl být pouze první částí rozvoje místa, který přineseme městu chybějící intenzitu a energii.