Menu

Lávky v Uherském Brodě

lávky Všezvěd a Všudybud

Year 2018 Project number 148Lávky spojují centrum města Uherský Brod se sídlištěm Olšava. Navazují na cykloturistickou trasu J. A. Komenského. Cesta ze Slováckého náměstí na sídliště Olšava je cesta z okraje do centra. Cesta překračuje meandr řeky Olšava a silnici I/50. Mezi nimi je klín volné krajiny, který definuje hranice města a odděluje jej od předměstí.

Přes řeku Olšavu a silnici I/50 jsou navržené dvě zavěšené lávky. Spojené pylony vytváří bránu. Bránu do města na severu a na předměstí na jihu.

Lávkám dáváme jména podle postavy průvodce z knihy J. A. Komenského Labyrint světa a lusthauz srdce – Všezvěd a Všudybud. Všezvěd Všudybud ztělesňuje v této knize
lidskou zvídavost.

Spolupráce s PIS PECHAL, s.r.o.
Fotografie: Kamil Saliba