Menu

soutěžní návrh pěší lávky

Lávka přes Labe v Jaroměři

Year 2013 Project number 111Město

Lávka spojuje středověké jádro Jaroměře a novověké Pražské předměstí. Lávka není novou dominantou. Nekonkuruje výhledům z městských sadů na chrám sv. Mikuláše a na fasádu domů na hranici středověkého města. Mosty a lávky v minulosti měly na předmostí věže, nebo brány. Lávka v Jaroměři už tyto dominanty má – náměstí s morovým sloupem a budovu školy. Proto navrhujeme lávku se spodní mostovkou. Konstrukce stávající dominanty nezastiňuje, naopak tyto dominanty spojuje a podtrhuje.

Cesta

Most je místem na cestě. Překračujeme řeku a pomyslnou hranici mezi středověkem a novověkem. Navrhujeme změnu horizontálního i vertikálního profilu stejně tak změnu povrchu.

Místa

Most vytváří na cestě nová místa. Můžeme je sice bez povšimnutí minout, ale stejně tak to mohou být místa zastavení a veřejného života. Staroměstské předpolí, místo, kde opouštíme historické jádro a jeho intenzivní středověký urbanismus.

Veřejný prostor pěší zóny na pískovcových pilířích starého mostu se schodištěm na náplavku a veřejnými toaletami. Jsou to jediné veřejné toalety v Jaroměři a do veřejného prostoru patří. Navrhujeme je v rámci stavby mostu opravit a dát jim důstojný ráz. Nová toaleta pro vozíčkáře je přístupná z nábřežní komunikace. Vrchol mostu, místo, které nabízí výhledy na řeku, chrám svatého Mikuláše nebo jez se starou hydro-elektrárnou.

Masarykovo předpolí, místo, kde vstupujeme do městského parku a volné zástavby novověkého předměstí. Je to volné prostranství v parku s monumentální stavbou základní školy (postavené jako obecní dům) a pomníkem TGM. Upravujeme dlažbu nástupu na předpolí mostu. Tak aby bylo jasné, že zde cesta autem končí a dále se lze dostat pouze pěšky nebo na kole. 

Konstrukce

Ocelový nosný systém je tvořen uzavřenou podélnou komorou, která staticky působí jako prostý nosník o rozpětí 58,5 m. Komora je ve tvaru rovnoramenného trojúhelníku s proměnnou výškou od 1,2 m (u opěry) do 2,5 m (ve středu rozpětí). Horní pásnici komory tvoří mostovkový plech proměnné šířky od 3,5 m (ve středu rozpětí) do 5,4 m (u opěry).

Stěny hlavního průřezu mají proměnnou výšku a sklon. Mostovkový plech a stěny jsou vyztuženy systémem podélných a příčných výztuh. U mostovky jsou použity jednoduché podélné výztuhy, stěny jsou ztuženy korýtkovými výztuhami.