Menu

Soutěžní návrh komunitního centra s knihovnou, 1. místo

Kulturní centrum Hloubětín H55

Year 2014 Project number 122Za humny

Humno, původně místo tvrdě udeptané, nekryté, kde voli vyšlapávali zrna z klasů, později obilí mláceno cepy. Později byl mlat zastřešen a stal se součástí stodoly. Humna bývala blízko domu, za nimi byl sad, odsud rčení „za humny“= za stodolou, v sadě. Rčení „za humna“, jež nabyla významu „nedaleko od domova“.
Humna jsou přechod mezi zastavěným územím a volnou krajinou. Bylo to místo, kde se po práci scházela mládež i celá vesnice. Byl to neformální prostor setkávání a oslav. Humna byla sala terrena vesnice.

Dům je poslední v řadě na cestě z náměstí ke kostelu a zámecké zahradě. Dům je rozhraním mezi městem a zahradou. Je to cesta z vesnice do krajiny – Za humna. Historická typologie stodoly s mlatem je předobrazem pro urbanistické i architektonické řešení návrhu. Stodola je také inspirací pro uspořádání i formální řešení domu – otevřený prostor mlatu, sedlová střecha, dřevěná konstrukce, volný půdorys.

Kolmo na cestu ke kostelu navrhujeme druhou cestu od parkoviště centra do zámecké zahrady k obnovenému zahradnímu pavilonu. Ta je hlavní osou celé zámecké zahrady. Na křížení těchto dvou cest je veřejné prostranství. Podobně jako se humna stala součástí stodoly, tak i zde je prostranství zastřešeno a stává se součástí domu. Prostranství je možné uzavřít velkými posuvnými vraty.

Dům je rozdělen do tří částí – sál (zastřešené veřejné prostranství), kavárna a knihovna. Sleduje tak historickou parcelaci. Jednotlivé provozy výškově sledují stoupající terén. Výškové rozdíly mezi platformami spojují rampy a stupně pro neformální posezení. Každý provoz má samostatný vstup z ulice. Jednotlivé provozy mohou fungovat samostatně nebo je lze propojit. Nad touto otevřenou dispozicí je zavěšena hmota kluboven a kanceláří.

Konstrukce domu je řešena jako tradiční krov dvojitého věšadla na rozpon 10 m. Fasáda je z dřevěných sloupů s prosklenými poli mezi nimi. Zastínění je řešeno textilními roletami v celé ploše fasády i střechy. Tato textilní „kůže“ domu je použita i v části víceúčelového sálu, který se tak může sezónně uzavřít nebo otevřít.