Menu

Identita značky včelařství s výrobce medoviny

Křivoklátské včelařství

Year 2019 Project number 235Křivoklátsko je výjimečný kraj. Jeho krajina je neprostupná, plná hlubokých hvozdů, nedotčených starých lesů, křivolakých údolí, skalnatých ostrohů, suťovitých svahů, ale i malebných meandrů Berounky a slunných luk. Kvůli své členitosti byla krajina pro člověka těžko přístupná. Odolala tak po staletí lidským vlivům, zůstala nedotčena.

Křivoklátské louky si udržely výjimečnou pestrost bylin, která je jinde již vzácností. Na těchto loukách naše včely neúnavně sbírají nektar, který pak v úlu přemění na unikátní med. Med my stáčíme, třídíme, kontrolujeme, zpracováváme a vyrábíme z něj jedinečnou medovinu.

Královský hrad Křivoklát

Hrad dal jméno celému kraji. Počátky jeho výstavby sahají do 12. století. Byl to důležitý královský hrad, na kterém pobývali významní čeští středověcí panovníci včetně Karla IV., Václava IV. a Vladislava Jagellonského.

Jeho název je odvozený od terénu, ve kterém je postavený. Jméno vzniklo spojením přídavného jména křivý (zahnutý, nerovný) a slova plát (plošina). Tento motiv křivé plochy, šikmé linie, je základním vizuálním motivem značky Křivoklátského včelařství.

Koncepty ilustrující možnosti aplikování identity na reálné materiály.