Menu

Návrh knihovny v brutualistním objektu městských lázní v Chomutově

Konverze městských lázní na knihovnu

Year 2023 Project number 3112. místo v otevřené anonymní architektonické soutěži

Koncept

Objekt Městských lázní má kromě architektonických kvalit také nezanedbatelnou emocionální hodnotu pro obyvatele města. Stal se součástí jejich života. Cílem konverze je přinést domu novou náplň, zároveň však zachránit a obnovit jeho brutalistní identitu.
Navrhujeme konstrukce očistit a odhalit jejich krásu – béton brut. Doplňujeme prvky související s novou funkcí a technickými nároky na udržitelný provoz. Navrhované zásahy jsou formálně prosté. Jejich úloha není konkurovat a přebíjet původní konstrukce a materiály. Naopak jim mají umožnit lépe vyniknout.

Místo

Poloha domu na okružní hradební třídě, chomutovské ringstrasse, předurčuje, aby místo bylo jedním z epicenter veřejného života. V kontaktu s ulicí navrhujeme vytvořit dlážděné prostranství – nástupní piazzettu. Ta navazuje na hlavní městské trasy a tvoří rozhraní mezi ulicí a parkem. Z piazzety se vstupuje po stoupající rampě do hlavního foyer knihovny v prvním nadzemním podlaží a po klesající rampě do prvního podzemního podlaží na úrovni parku. Z parku jsou vstupy do kavárny, předsálí a dětské herny. V prostoru mezi objektem Lázní a Sportovní halou na jihovýchodě navrhujeme sad v travnaté ploše. Je odtud přístupné také zázemí knihovny včetně logistického dvora.

V návaznosti s výstavbou piazzety navrhujeme vytvořit přípravu pro propojení páteřních cyklostezek v místě knihovny. Zamykatelné boxy pro uložení jízdních kol jsou umístěny v opěrné stěně u vstupu do kavárny.

Prostor

Hlavní vstup z piazzetty je do foyer v prvním nadzemním podlaží. Ve foyer je centrální pult knihovny a vstupy do jednotlivých oddělení. Z foyer je zároveň přístupná obchodní jednotka a kancelářské zázemí. Vertikální komunikace spojuje foyer s kavárnou, sály a dílnami v prvním podzemním podlaží a učebnami v druhém nadzemním podlaží.

Dominantní prostory knihovny tvoří velká hala v místě bývalého plaveckého bazénu – oddělení pro dospělé a malá hala v bývalém vstupním prostoru lázní – oddělení pro děti a dospívající.

Velká hala je přístupná na několika výškových úrovních. V centru jsou zapuštěné kaskády oddělení beletrie. Ty jsou propojeny pobytovými schodišti a rampami. Na úrovni druhého nadzemního podlaží velké haly je galerie s oddělením odborné literatury. Bývalé tribuny tvoří čtenářská místa s výhledem.

V malá hale je dětské oddělení v prvním nadzemním podlaží a oddělení pro dospívající na galerii v druhém nadzemním podlaží. Na dětské oddělení navazuje sál v místě bývalého brouzdaliště – pobytový prostor pro děti. Oddělení pro dospívající na galerii je propojeno s přednáškovým sálem knihovny. Na toto oddělení navazuje také play zóna se zázemím pro virtuální realitu a počítačové hry.

Vstup do kavárny a předsálí v prvním podzemním podlaží je jak z nástupní piazzetty tak z parku. Na kavárnu navazují vstupy do velkého sálu s převýšeným hledištěm, do malých sálů a dětské herny/fitparku. Na vstupní prostor s kavárnou navazuje také vstup do polytechnický dílen.

Depozitář a prostory pro katalogizaci jsou pod velkou halou knihovny. Masivní železobetonová konstrukce bývalého přepouštěcího bazénu prostor předurčuje pro funkci knižního trezoru. Prostor je přímo propojen s knihovnou nákladním výtahem. Kanceláře, sklady a balírna centra regionální knihovny navazují na depozit a provozní vstup s logistickým dvorem. Technické zázemí trafostanice, záložního zdroje, bateriového úložiště a výměníkové stanice jsou v podzemním podlaží u severovýchodní fasády. Z technické chodby je také přístup do strojovny hasicího systému a kontroly vnitřního prostředí depozitu.

Provoz

Oddělujeme provoz samotné knihovny od ostatních funkcí, tak aby mohly všechny fungovat časově i personálně nezávisle. Mimo provozní dobu knihovny bude uzavřena roleta před centrálním pultem. Hlavní foyer však zůstane dále otevřené. Po schodišti z něj budou přístupné učebny, play zóna v druhém nadzemním podlaží. Vstupní prostor a kavárna v prvním podzemním podlaží má nezávislý vstup z piazzetty a parku. Mimo provozní dobu kavárny bude samotný bar uzavřený roletou, předsálí však zůstane přístupné.

Umělecká díla a materiály

Vycházíme ze stávajícího osobitého materiálového řešení, které chceme obnovit a citlivě doplnit. Nové vložené prvky jsou tvarově jednoduché a barevně neutrální. Nechceme vytvořit nové dominanty, které potlačí původní charakter. Dominantní barevnost do interiéru vnesou samotné hřbety knih. Pro obklady fasád a povrchů je znovu použita světlá a tmavá skleněná mozaika. Kamenná dlažba z bývalé vstupní haly je znovu použita ve foyer. Zachovaná umělecká díla – mosaiky a plastiky budou zrestaurována a umístěna zpět v interiéru. Navrhujeme je doplnit díly současných autorů.