Menu

1. místo v otevřené anonymní soutěži

Komunitní centrum Říčanský mlýn

Year 2019 Project number 237Komunitní centrum Říčanský mlýn v obci Říčany u Brna, vypracováno ve spolupráci s Kristýnou Shromáždilovou a Lukášem Fišerem.

Místo

Obec Říčany má své tradiční centrum kolem náměstí Osvobození (kostel, škola, školka, tvrz, úřad a obchody. Dalším prostranství s velkým potenciálem je vnitroblok kolem Říčanského potoka (park, cyklostezka a hřiště). Areál komunitního centra vnímáme jako pokračování tohoto vnitrobloku. Potok v centru a stávající stromy využíváme jako základ nového parku. Navrhované objekty bydlení a pečovatelské služby přirozeně doplňují zástavbu v ulici Za Mlýnem. Na ně navazuje park s potokem, autobusová zastávka a parkoviště v ulici U Koupaliště. Stezka v parku obě strany propojuje, umožňuje průchod i pobyt.

Prostor

Umístění nových objektů vychází z klasické uliční zástavby, stejně jako lapidární tvar jejich hmot. Rozdělení stavebního programu do více objemů vytváří vhodné měřítko staveb, umožňuje etapizaci. Přerušením řady a natočení hmot vytváří další prostory navazující na ulici – nástup do domu pečovatelské služby, průchod do parku, předprostor kavárny a bytového domu. Bezbariérový průchod z ulice do parku určil výškové osazení staveb pod úrovní ulice.

Bytové domy jsou umístěny podél ulice Za Mlýnem a tuto ulici z jihozápadní strany vymezují. Ulice je obytná a je doplněna o další drobná veřejná prostranství. Piazzetta napojuje nový park, vstupní prostranství, střešní zahradu. Domy jsou navrženy jako pavlačové. Pavlač je pokračováním ulice – poloveřejným prostranstvím, které s ulicí komunikuje, je společným balkonem / předzahrádkou.

Pečovatelská služba

Nástupní prostor pečovatelské služby je bezbariérový, snížený proti ulici. Na vstupní halu s recepcí a šatnou navazuje společenská místnost, kterou lze mobilními příčkami zvětšit o prostor navazující učebny a dílny. Společenské místnosti jsou orientované do parku, kde navazuje terasa. Kanceláře a místnosti zázemí pečovatelské služby jsou v severní části objektu, šatny a WC pro zaměstnance i návštěvníky jsou v části pod terénem. Sklad pomůcek má přímou vazbu ven a k vyhrazeným parkovacím místům. Na průchod do parku navazuje kavárna v jižní části objektu.

Bydlení

Ve třech bytových domech je umístěno 22 bytů 1+kk a 3 byty 2+kk. Byty jsou bezbariérové. Minimální byty jsou ložnicemi orientovány na jihozápad do parku a k Říčanskému potoku a kuchyní s jídelním koutem do ulice a na pavlač na severovýchod. Každý byt má tedy svou soukromou a veřejnou část. Z kuchyně je možné komunikovat se sousedy a přijmout návštěvu, aniž by musela vstupovat do ložnice. Oboustrannou orientací je také umožněno příčné provětrání bytů. Byty jsou přístupné z poloveřejného prostoru ulice nebo z pavlačí, které jsou polosoukromým prostorem rozšiřující možnosti užívání bytu, jsou dobré pro sociální kontakt mezi obyvateli i vzhledem k ulici.

Park

Park využívá potenciálu potoka, zachovává stávající vzrostlé stromy, charakter nové výsadby by měl napodobit přirozenou vegetaci typickou pro břeh potoka, která přechází v travnaté plochy s roztroušenými solitérními stromy. Severní část areálu je navržena jako zahrada obyvatel areálu – plocha s ovocným sadem a vyvýšenými záhony, pobytová část vymezená zdivem původního mlýna – místo pro altán, zahradní posezení.

Doprava

Ulice Za Mlýnem je řešena jako obytná, rozšíření umožnilo vymezení kolmých pro bytové domy a pečovatelskou službu. Autobusová zastávka je umístěna v ulici U Koupaliště v jízdním pruhu. Obsluha zastávky je formou závleku linky 153. Navrhujeme linku rozšířit o dvě zastávky a to Říčany – mlýn a Říčany koupaliště. Na obratišti u koupaliště se autobus otáčí a pokračuje do zastávky Říčany. Zastávka v ulici U Koupaliště je doplněna o další parkovací stání a kontejnery na tříděný odpad.