Menu

Revitalizace areálu Kamencového jezera v Chomutově

Kamencové jezero

Year 2019 Project number 215Kamencové jezero je unikátní rekreační areál nedaleko centra města Chomutov. Navrhujeme dlouhodobou strategii jeho obnovy, modernizace a rozvoje.

Vize

Základem každého dobrého plánu je dlouhodobá vize. Trendy přicházejí a odcházejí, vize musí vydržet. Dobrá vize je jednoduchá, flexibilní a srozumitelná každému. Nelze přesně předpovídat budoucí vývoj. Vize se musí umět přizpůsobit.

Odstraňujeme bariéry, propojujeme místa a aktivity

Jednotlivé areály Podkrušnohorského parku a okolí se poslední desetiletí vyvíjely bez jednotné koncepce. Tím pádem na sebe nenavazují. Často se provozy spíše navzájem ruší, než aby fungovaly v symbióze. Zjednodušujeme provoz a propojení tak, aby na sebe jednotlivé části a provozy navazovaly, navzájem se podporovaly a vytvářely jednotný celek. Zároveň se snažíme dát novou náplň místům, která dnes leží mimo dění a jejichž potenciál je nevyužit.

Vytváříme veřejný prostor

Přetváříme parkoviště, neurčité a zbytkové plochy na polyfunkční prostor. Ten nabízí množství aktivit pro rozdílné skupiny obyvatel. Vytváříme místo pro veřejný život. Metody plánování měst druhé poloviny 20. století vedly ke vzniku monofunkčních zón. Z aktivit obyvatel se stala funkce. Veřejný prostor byl rozdroben a degradován. Naše snaha vede k jeho renesanci. Navrhujeme různé charaktery a úrovně veřejných prostorů, od náměstí přístupného všem, 24 hodin denně po přírodní areál plovárny se svou otvírací dobou a provozním řádem. Každý prostor nabízí jinou míru sociální interakce a soukromí.

Obnovujeme cenné historické objekty, odstraňujeme nevhodné nánosy a doplňujeme současné stavby

Stavby plovárny ze začátku 20. století dávají areálu jezera jedinečný charakter. Tento charakter chceme obnovit, odstranit z něj nehodnotné nánosy. Hledáme jejich autentický architektonický výraz. Areál doplňujeme novými stavbami se současnou architektonickou formou s důrazem na prostorovou a funkční jednoduchost. Používáme jednoduché kvalitní materiály, tak aby nové stavby vydržely stejně dlouho jako ty historické.