Menu

2. místo v anonymní architektonické soutěži

Kabeláčův mlýn ve Slatiňanech

Year 2017 Project number 196Veřejné prostranství

Areál mlýna otevíráme a spojujeme zámek a zámeckou zahradu přímou cestou navazující na lávku. Nábřežní cestu vedeme také skrz areál mlýna, vytváříme tak křižovatku cest. Obě tyto cesty přivádějí energii do nově vytvořeného veřejného prostranství. Vstupní prostranství vymezují od jihu a západu budovy mlýna. Od severu a východu je částečně zapuštěno pod okolní terén. Na parkovací stání a příjezd automobilem navazuje rampa, směrem od řeky velkorysé schodiště. Přirozeně tak spojuje okolní krajinu se vstupním podlažím domů.

Kontext

Historická budova mlýna a novější dostavby tvoří nesourodou srostlici. Východní křídlo částečně demolujeme a oddělujeme od budovy mlýna novostavbou schodiště. V severní části pozemku (před východní zámeckou fasádou) demolujeme severní křídlo a objekt trafostanice. Severní křídlo nahrazujeme jednopodlažní novostavbou foyer se zázemím sálu. Novostavba je oproti okolnímu terénu částečně zapuštěna a navazuje na 1. podzemní podlaží mlýna. Od severu je zapuštěna do terénu, od západu ji lemuje náhon. Novostavba má intenzivní zelenou střechu.

Provoz

Vstupní podlaží je otevřené veřejnosti. Informační centrum, foyer (kavárna), společenský sál. V prvním podlaží je areál mlýna propojen s nábřežní komunikací. Ve východním křídle jsou umístěny rezidenční ateliéry a galerie společenského sálu. Ve druhém podlaží klubovny a přednáškový sál. Ve třetím podlaží je knihovna, která je rozšířena o venkovní čítárnu na střeše východního křídla. Servisní a doplňkové provozy jsou umístěny ve východním křídle.

Konverze

Tvar, střecha, okenní otvory budovy mlýna jsou zachovány v současném stavu. Zachováváme fasádu a nosnou strukturu. Je to otisk stavební historie objektu. Očišťujeme budovu od pozdějších zásahů.

Recyklace

Fasáda východního křídla je očištěna na cihlové zdivo a opatřena pouze vápenným nátěrem. Všechny zásahy – zazděné okenní otvory, překlady, stropní konstrukce – jsou na fasádě patrné a odhaluje se její historie. Je tak vytvořen soudobý ornament. Tepelná izolace je provedena z vnitřního líce. Velkorysá okna jsou pouze do užitných prostorů. Servisní prostory jsou uměle větrány a předpokládáme využití rekuperace vzduchu.