Menu

Design identity značky prodejny potravin s restaurací

Jííme

Year 2017 Project number 160Nejlepší věci v životě jsou prosté. Stejně tak je to s jídlem. Jííme rádi.
Jííme je restaurace, kafé, prodejna s řeznictvím a pekárnou. Vše v jednom. 

V Jííme si na nic nehrajeme. Nejsme italská restaurace, francouzské řeznictví ani řecký rybí trh. Nejsme snobové, nebojíme se vzít jídlo do ruky. Jsme Češi a jídlo máme rádi po svém. V Jííme se nebereme příliš vážně. Nebojíme se mluvit česky. A mluvíme přirozeně, i když to třeba není vždy spisovné. Humor máme v krvi. V Jííme děláme jíídlo s láskou. Nepracujeme s polotovary a pochybnými náhražkami. Děláme to všechno sami. Vše projde našima rukama. Chceme, abyste se u nás cítili jako doma.

Jazyk je důležitou součástí identity značky Jííme. Čeština je na první poslech hrubá, přesto hravá, laskavá, dobrosrdečná, stejně jako Jííme. Identita je založena na zdvojení samohlásky í – íí. Zdvojení samohlásky vyjadřuje silné emoce. Nejíme, jen abychom přežili, jííme, protože nám to přináší radost.

Princip zdvojení samohlásky může být přenesen na další slovesa (např. sníst – snííst, pít – píít, jít – jíít) nebo podstatná jména (např. jídlo – jíídlo, pivo – píívo). Náš název používáme v souvislostech. Můžeme říci – jííme maso, jííme zeleninu, jííme pečivo. Stejně tak se nebojíme svérázně počešťovat cizojazyčná slova jako coffee – kofíí, nebo fresh – freš…

Koncepty ilustrující možnosti aplikování identity na reálné materiály.