Menu

Vizuální styl značky brutalistní horské chaty s restaurací a ubytovnou ze 60. let nedaleko vrcholu Ještědu

Identita chaty Ještědka

Year 2022 Project number 296Historie výstavby Ještědky je neoddělitelně spojena s vysílačem a hotelem na vrcholu Ještědu. Původní, historická chata na vrcholu vyhořela v roce 1963. Vzápětí byla vyhlášena architektonická soutěž na nový vysílač a hotel s restaurací. Zvítězil radikální návrh architekta Karla Hubáčka. Náročná stavba byla zahájena v roce 1966. Na začátku výstavby byla podle Hubáčkova návrhu vybudována také brutalistní chata v sedle pod vrcholem, která sloužila k ubytování dělníků. Hotel s restaurací na vrcholu byl otevřen v roce 1973. Z chaty pro dělníky se stala horská chata Ještědka.

Brutalismus je architektonický směr, který svůj vrchol zažíval v 60. a 70. letech dvacátého století. Jeho pojmenování vychází z francouzského béton brut – surový beton. Pro brutalismus jsou charakteristické odhalené, surové materiály a konstrukce. S brutalismem je neoddělitelně spjato abstraktní umění, které v té době dominovalo ve svobodném světě. V Československu se brutalismus a abstraktní umění se staly protikladem dosavadního oficiálního režimního socialistického realismu.

Chata Ještědka je směsicí architektonického brutalismu (tvarování hmoty, úzké okenní otvory) a tradiční romantické formy (kamenné zdivo, dřevěný krov). Architektonický brutalismus a abstraktní geometrické výtvarné umění 60. let je základním východiskem identity její značky.

Poetika hor, Brut!

Koncepty ilustrující možnosti aplikování identity na reálné materiály.