Menu

Soutěžní návrh na přestavbu hvězdárny, 2. místo

Hvězdárna v Prostějově

Year 2022 Project number 235Hmota

Navrhujeme zachovat historické hmoty veřejné pozorovatelny a astronomické věže s kopulí. Ty tvoří vertikální dominanty nové hvězdárny a hodnotnou historickou stopu. Doplňujeme novou zapuštěnou horizontální hmotu se zelenou pochozí střechou. Nový hlavní vstup je z jihu z ulice Bohumila Šmerala do foyer hvězdárny. Foyer je průhledy propojeno s parkem a láká tak kolemjdoucí k návštěvě.

Prostor

Prostor vstupního foyer je ze tří stran otevřen průhledy do parku. Během kulturních akcí se stane součástí venkovních aktivit. Z foyer je vstup do uzavřených hmot sálu planetária (kapacita 60 míst) a posluchárny (kapacita také 60 míst). Na foyer dále navazuje výtah a schodiště do veřejné pozorovatelny a astronomické věže. Stejně tak je z něj přístupné zázemí pro návštěvníky – toalety a zamykatelné skříňky.

Ve foyer navrhujeme solitérní pokladní pult a flexibilní expoziční prostor s fyzikální hernou v duchu moderních zábavních vědeckých parků. Velkorysý prostor dovolí ukázat modely vesmírných těles ve správném měřítku nebo experimenty jako Foucaultovo kyvadlo. Od herny navrhujeme oddělit fyzikální učebnu přístupnou z foyer. Ta bude slouží k soustředěné práci pod odborným vedením. V současné astronomické věži je umístěno nové schodiště a výtah. Věž má tři podlaží, denní kancelář je v prvním podlaží, noční kancelář obsluhy je v druhém, samotná pozorovatelna s kopulí ve třetím. Konstrukce kopule a výškové uspořádání je nové.

Veřejné pozorovatelna zůstává v druhém podlaží historické hmoty. Úroveň její podlahy je však vůči současnému stavu snížena, tak aby bylo zaručeno dostatečné boční stínění. Pozorovatelna má novou konstrukci teleskopické střechy, která však zachovává současný tvar.
Bezbariérový přístup do veřejné pozorovatelny je výtahem v astronomické věži přes pochozí střechu. Provoz pozorovatelny je již ze své povahy exteriérovým provozem. Pochozí zelená střecha bude součástí aktivit planetária. Foyer a posluchárna je přisvětlena světlíky, které jsou součástí střešní krajiny.

Provoz

Kulturní akce

Hvězdárna se stane nedílnou součástí kulturních akcí v parku. Foyer bude otevřené a umožní volný průchod jak k sociálnímu zázemí tak do otevřené fyzikální herny. Díky tomu může hvězdárna získat nové zájemce o kosmologii a astronomii, kteří by dovnitř jinak nepřišli.
Pódium je umístěno u severní fasády posluchárny. Přirozeně tak navazuje na travnatou plochu parku, sklady vybavení a severní vstup do foyer.

Kavárenský provoz

V rámci pokladního baru je prostor pro vybavení jednoduchého kavárenského provozu. Součástí foyer by tak mohlo být i posezení s kávou. Vznik takového provozu je však podmíněn ekonomickou a personální rozvahou provozovatele.

Konstrukce

Zděné konstrukce původního objektu veřejné pozorovatelny a astronomické věže jsou opraveny, zpevněny a doplněny novými horizontálními železobetonovými monolitickými stropy a schodišti. Pro kotvení teleskopů jsou vystavěny nové masivní pilíře oddělené dilatací od ostatních konstrukcí stavby. Novou horizontální konstrukci střechy tvoří železobetonová monolitická deska podepřená po obvodu pláště subtilními ocelovými sloupy a monolitickými pilíři ve stěnách plných částí.

Vytápění a chlazení

Stavba je navržena tak, aby minimalizovala náklady na provozní energie. Zelená pochozí střecha tlumí vliv extrémních výkyvů teplot. Vytápění a chlazení je realizováno tepelným čerpadlem země–voda. Venkovní rozvody jsou plošné v násypech trávníků. Vnitřní rozvody pro vytápění jsou v podlaze, pro chlazení jako součást monolitického stropu.