Menu

Návrh novostavby sportovní haly v Říčanech u Brna

Hala v Říčanech

Year 2022 Project number 260Místo

Nová sportovní hala leží nedaleko centra obce na břehu Říčanského potoka. Nový objekt přímo navazuje na obecní park a sportovní centrum Marečkova louka. Stane se tak součástí odpočinkové a sportovní lokality města. Vstupní prostranství haly navazuje na pěší cestu parkem z centra obce k Marečkově louce. Je to také nejkratší cesta z místní základní školy.

Hmota

Pozemek se nachází v jižním svahu. Terén směrem k Říčanskému potoku klesá. Využíváme reliéfu krajiny a šatny se zázemím zapouštíme pod úroveň terénu. Jejich zelená střecha je součástí parku. Toto řešení umožní, že nad terén výrazně vystupuje pouze hmota sportovního prostoru.

Prostor

Na veřejné prostranství s pobytovým schodištěm navazuje vstupní hala s přímým vchodem do haly a přístupem k šatnám. Šatny jsou průchozí a mají oddělenu chodbu se špinavým a čistým provozem. Samotná sportovní hala je vůči vstupu a zázemí výrazně převýšena, tak aby umožnila všestranné sportovní využití. Půdorysná velikost haly je určena velikostí víceúčelového hřiště 36 x 18 m. Sklady sportovního nářadí a technické zázemí navazují na zásobovací dvůr a přilehlou komunikaci.