Menu

Pěší lávka ve Žďáře nad Sázavou

Farská lávka

Year 2020 Project number 236
Místo

Farská humna nebo „Farčata“ je místní název pro historicky nezastavěnou plochu mezi ulicí Veselskou a Sázavou. Na Farských humnech až do poloviny 20. století končilo město. V padesátých letech 20. století zde byla navržena zástavba. Tento plán nebyl nikdy realizován. Prostor byl nevyužitý do začátku 21. století. Následně byl na tomto místě vybudován park.

Lávka

Lávka je součástí širšího projektu „Rozvoj cyklistických stezek ve Žďáře nad Sázavou a okolí“ a revitalizace parku Farská humna. Cyklotrasa je lávkou odkloněna ze silnice I/19 a umožňuje napojení čtvrti Stalingrad na centrum města bez nutnosti překonávat rušnou komunikaci I. třídy. Lávka spojuje oba břehy v místě příčné cesty parkem z Veselské ulice na levém břehu a Žižkovou ulicí na pravém břehu. Je vedena přímo jak v půdorysné stopě tak v podélném řezu. Z předmostí jsou navrženy schody k řece, které umožní přímý kontakt s vodou.

Konstrukce

Nosný systém je tvořen ocelovými I profily o výšce 45 cm spřaženými se železobetonovou deskou. Na obou březích je konstrukce vetknuta. Nosníky budou ošetřeny černou práškovou barvou. Železobetonová deska bude opatřena přímopochozí izolací. Lávka bude po obou stranách lemovaná zábradlím tvořeným dřevěnými prkny, kotvenými z vnější strany lávky.

Za výslednou podobou lávky stojí architekti ze studia Refuel v rámci komplexní studie rekonstrukce lávek přes Sázavu při výkonu funkce architekta města Žďár nad Sázavou. Městský architekt má povinnost dbát na urbanisticko-architektonický rozvoj města a aktivně připravovat a zpracovávat zadávací podmínky na stavby. Architektonická studie byla v tomto případě zadáním a podkladem pro veřejnou obchodní soutěž.

Autor: Zbyněk Ryška, Jan Skoupý, Refuel s.r.o.
Projekt: OPTIMA s.r.o., Josef Pořický
Fotografie: Kamil Saliba