Dům ve Stomorské

Návrh rekonstrukce historického kamenného domu na chorvatském ostrově Šolta.

Hmoty

Proporčně je dům věž. Převažuje vertikální rozměr nad horizontálním a řešení schodiště bylo primárním úkolem. Další výzvou byla koncepce vedení médií a odpadů, protože v obvodových kamenných stěnách je to obtížné. Také konstrukční řešení vzhledem k zachování obvodového pláště a dodržení konstrukčních výšek jednotlivých podlaží je náročný úkol.

Všechny výše zmíněné výzvy – konstrukce, vertikální komunikace a vedení medií – jsou řešeny jednotným konceptem vložené betonové skulptury do kamenné obálky. Do nepravidelného čtvercového půdorysu o rozměrech přibližně 6,6 x 6,6 m je vložena nosná stěna s vetknutým jednoramenným schodištěm a instalačním jádrem.

Prostor

V prvním podlaží je vstupní hala se šatnou a samostatný apartmán. Vstup do apartmánu je buď přímo z uličního prostoru, nebo přes šatnu ze vstupní haly. Apartmán tak může fungovat společně nebo nezávisle na samotném domě. Na šatnu navazuje historická cisterna, která bude nově využívána jako vinný a pivní sklep.

Ve druhém podlaží se nachází hlavní obytný prostor s kuchyní a stávající terasou. Na terasu je možný vstup přímo z uličního prostoru. Hlavní koupelna domu a dvě ložnice jsou umístěny
ve třetím podlaží. V podkroví je umístěna další ložnice s pracovnou. Schodiště je otevřené z druhého podlaží až do krovu. Vizuálně tak propojuje celý dům.

Konstrukce a materiály

Betonové stropy tloušťky 220 mm jsou vetknuté do střední betonové stěny a po obvodu jsou uloženy do nově vytvořených kapes v kamenném zdivu. Podlahy jsou z cementové stěrky tloušťky 30 mm bez kročejové izolace.

Obvodové kamenné zdivo je v atice staženo železobetonovým věncem. Krov je dřevěný s tepelnou izolací nad krokvemi. Střecha je z patinovaného měděného plechu. Okna jsou navržena dřevěná, opatřená nátěrem bílé barvy. Okenice jsou z měděného plechu, stejně jako střešní krytina. Měď bude patinovaná. Barvou se tak přiblíží tradičním barvám okenic historické zástavby.contact