Menu

Návrh rekonstrukce historického kamenného domu na chorvatském ostrově Šolta

Dům ve Stomorské

Year 2022 Project number 299Návrh rekonstrukce historického kamenného domu na chorvatském ostrově Šolta.

Hmoty

Proporčně je dům věž. Převažuje vertikální rozměr nad horizontálním a řešení schodiště bylo primárním úkolem. Další výzvou byla koncepce vedení médií a odpadů, protože v obvodových kamenných stěnách je to obtížné. Také konstrukční řešení vzhledem k zachování obvodového pláště a dodržení konstrukčních výšek jednotlivých podlaží je náročný úkol.

Všechny výše zmíněné výzvy – konstrukce, vertikální komunikace a vedení medií – jsou řešeny jednotným konceptem vložené betonové skulptury do kamenné obálky. Do nepravidelného čtvercového půdorysu o rozměrech přibližně 6,6 x 6,6 m je vložena nosná stěna s vetknutým jednoramenným schodištěm a instalačním jádrem.

Prostor

V prvním podlaží je vstupní hala se šatnou a samostatný apartmán. Vstup do apartmánu je buď přímo z uličního prostoru, nebo přes šatnu ze vstupní haly. Apartmán tak může fungovat společně nebo nezávisle na samotném domě. Na šatnu navazuje historická cisterna, která bude nově využívána jako vinný a pivní sklep.

Ve druhém podlaží se nachází hlavní obytný prostor s kuchyní a stávající terasou. Na terasu je možný vstup přímo z uličního prostoru. Hlavní koupelna domu a dvě ložnice jsou umístěny
ve třetím podlaží. V podkroví je umístěna další ložnice s pracovnou. Schodiště je otevřené z druhého podlaží až do krovu. Vizuálně tak propojuje celý dům.

Konstrukce a materiály

Betonové stropy tloušťky 220 mm jsou vetknuté do střední betonové stěny a po obvodu jsou uloženy do nově vytvořených kapes v kamenném zdivu. Podlahy jsou z cementové stěrky tloušťky 30 mm bez kročejové izolace.

Obvodové kamenné zdivo je v atice staženo železobetonovým věncem. Krov je dřevěný s tepelnou izolací nad krokvemi. Střecha je z patinovaného měděného plechu. Okna jsou navržena dřevěná, opatřená nátěrem bílé barvy. Okenice jsou z měděného plechu, stejně jako střešní krytina. Měď bude patinovaná. Barvou se tak přiblíží tradičním barvám okenic historické zástavby.