Dům V Úněticích

Novostavba rodinného domu v příkrém svahu.

Krajina

Únětice leží severozápadně od Prahy v údolí Únětického potoka. Okolí dnešní obce bylo osídleno již v době bronzové. To dokazují mnohé archeologické nálezy. Místo dalo název tzv. Únětické kultuře, která ve starší době bronzové dominovala velkou část střední Evropy. Počátky současné obce sahají do 12. století. Začátkem 18. století se v místním pivovaře začalo vařit pivo. V druhé polovině 18. století byl postaven kostel, fara i hospodářský dvůr, který dnes tvoří základ centra obce.

Místo

Pozemek domu leží v příkrém severním svahu nad starou cestou do sousední obce Černý Vůl. Kvůli své výrazné topografii zůstal jako jeden z mála v centru obci nezastavěný. Z horní části pozemku jsou krásné výhledy na zalesněné údolí potoka na severovýchod a pivovar na protějším svahu. Vjezd na pozemek je možný pouze v jeho nejnižší části přiléhající k Černovolské ulici. Dále je možný pěší vstup z obecní stezky na severní hranici.

Hmota

Dům vytváří převýšený kvádr zahloubený do příkrého svahu. Střecha domu slouží jako obytná zahrada. Vytváříme, tak rovnou travnatou plochu, která jinak na převýšeném pozemku není. Střecha zároveň slouží jako vyhlídková terasa na kostelní věž a do okolní krajiny. Samotná prostá hmota domu je v kontrastu se zbytkem pozemku, který má přírodní charakter. Terasy zahrady tvoří opěrné zídky, které jsou na sucho skládané z břidlice vytěžené při stavbě domu.

Prostor

Dům je výškově rozdělený na tři podlaží s rozdílnou náplní a obytnou střechu. Na jednotlivé výškové úrovně domu navazují terasy zahrady s různou mírou soukromí. První podlaží je v úrovni vjezdu z ulice. Jeho součástí jsou garáž, technická místnost a dílna se zázemím. Vstup do obytné části v druhém a třetím podlaží je po exteriérovém schodišti. Druhé, vstupní, podlaží obsahuje soukromé prostory – ložnice se zázemím a sklady. Na ložnici rodičů orientovanou do přilehlého svahu navazuje komorní zahradní terasa.

Hlavní společný obytný prostor je ve třetím nadzemním podlaží. Otevřená dispozice spojuje kuchyni s jídelnou, obývacím pokojem a pracovnou. Velké prosklené plochy v pracovně nabízí nejhezčí výhledy z domu na sever a východ. Na kuchyni a jídelnu navazuje společná zahradní terasa orientovaná na západ. Z té také vede schodiště na obytnou střechu.

Konstrukce

Dům je navržený jako zděný ze sendvičových betonových bloků. Zdi podzemní části domu jsou železobetonové vystavěné pomocí ztraceného bednění. Stropní a střešní konstrukce jsou z prefabrikovaných panelů spiroll. Racionální a úsporné technické řešení konstrukce bylo jedním z hlavních východisek prostorového řešení domu. Střecha je koncipována jako zelená intenzivní s 500 mm substrátu, který umožní i umístění vybraných dřevin. Fasádu tvoří bílá minerální omítka. Opěrné zídky teras zahrady jsou z místní břidlice vytěžené při stavbě domu.contact