Menu

návrh novostavby rekreačního domu v Krkonoších

Dům v Prkenném Dole

Year 2024 Project number 339Krajina

Prkenný Důl (německy Brettgrund) je vesnice, část města Žacléř, která se nachází ve východním podhůří Krkonoš. Leží ve nadmořské výšce 540 m v údolí Sněžného potoka.

Urbanismus

Prkenný důl je typická lesní lánová ves. Byl založen na podélném systému, jehož osou je potok spolu se souběžnou obecní cestou.

Chalupy měly podélný půdorys se sedlovou střechou, hřebenem rovnoběžným s cestou. Tento typ vesnic byl zakládán v členitých podhorských a horských oblastech.

Pozemek

Pozemek domu parc. č. 88/2 leží v historické části vesnice. Vznikl oddělením části pozemku sousední chalupy ev. č. 13. Ze západní strany je ohraničený obecní cestou. Jeho východní hranici tvoří Sněžný potok. Dále na východ je strmý zalesněný svah.

Nerušený výhled na zahradu s potokem a lesem ve svahu je základem navrhovaného prostorového řešení domu.

Nerušený výhled na soukromou zahradu s potokem a lesem ve svahu je základem navrhovaného prostorového řešení domu.

Hmota

Navrhovaná hmota domu respektuje historické zvyklosti a urbanistickou strukturu místa.

Objekt má obdélníkový půdorys 15 × 10 m orientovaný podélně s cestou. Sedlová střecha má sklon 45°. Její hřeben je ve stejné výšce jako u sousední chalupy ev. č. 13. Střecha je bez vikýřů a střešních oken.

Organizace prostoru

Prostor v domě je uspořádán systémem polopodlaží, který reaguje na topografii terénu. Toto řešení umožní vytvořit v podkroví plnohodnotné obytné místnosti s okny ve fasádě.

Vstup je na úrovni obecní cesty (±0,000) do prvního nadzemního podlaží. Hlavní obytný prostor s kuchyní je o půl podlaží níže na úrovni zahrady (−1,650).

Ložnice jsou v podkroví o půl podlaží výše na úrovni +1,650. V ložnicích tak mohou být okna bez parapetu s výškou nadpraží 1,5 m. Ve vrcholu střechy je úložný prostor přístupný z ložnic.

První nadzemní podlaží

V 1. NP, na úrovni přilehlé cesty (±0,000), je vstupní foyer s toaletou a šatnou. O půl podlaží níže, na úrovni zahrady (−1,650), je hlavní obytný prostor a ložnice s šatnou a koupelnou.

Dále je zde komora a vstup do skladu s technickým prostorem pod schodištěm. Jádrem domu je vnitřní podélná stěna s kachlovými kamny a kuchyňským koutem.

Podkroví

O půl podlaží výše než vstup (+1,650) jsou čtyři ložnice, koupelna a přístup ke skladovým prostorům v krovu. Toto podlaží je částečně otevřené do krovu.

Vertikální komunikace

Jednotlivé výškové úrovně jsou spojeny schodištěm ve vstupním foyer. To má dvě podélná ramena po deseti stupních výšky 165 mm. Součástí foyer je galerie se vstupy do ložnic v podkroví.

Fasády

Všechny obytné prostory domu jsou orientované výhledem na východ do zahrady a protilehlého zalesněného svahu. Východní fasáda je celá prosklená a propojí interiér s exteriérem. Ostatní fasády tak mohou zůstat téměř bez otvorů.