Menu

Návrh víceúčelového domu

Dům u parku v Černošicích

Year 2022 Project number 288Místo

Pozemek domu leží na kraji obce, u hlavní příjezdové komunikace z Prahy, Radotínské ulice.

Lokalita byla kvůli častému zaplavování a měnícímu se korytu řeky dlouho nezastavěná. Až po druhé světové válce zde začala vznikat změť průmyslových areálů a nekoncepční zástavby rodinnými domy.

Dnes dochází k postupné transformaci této lokality. Dle schválené územní studie ateliéru SUM vznikne městský park v oblasti mezi řekou a Radotínskou ulicí a řada polyfunkčních domů na uliční frontě s obchodním parterem na druhé straně ulice.

Projekt víceúčelového domu je součástí naplňování této koncepce. Pozemek má celkovou výměru 886 m2. Dům je usazený na uliční čáře. Vstup do obchodní jednotky je z uličního průčelí. Vjezd do dvora je na západní hranici pozemku.

Na dvoře je 12 stání pro osobní automobily, 7 stání na volné zpevněné ploše a 5 v otevřené části prvního podlaží domu. Přístup do bytů a kanceláří je z krytého vstupu ze dvora. Travnatá plocha na volné části pozemku se stromem nabídne místo pro společné posezení obyvatel domu.

Hmota

Dům tvoří třípodlažní lichoběžník s plochou střechou. Tvar domu vychází z tvaru pozemku.

Na jihovýchodní stranu směrem do ulice jsou orientovány jednopokojové bytové jednotky a obchodní parter. Malé byty tak mají dostatečné oslunění a výhled do městského parku a na řeku. Do dvora, na severozápad, jsou orientovány kancelářské jednotky a velké byty.

V parteru jsou krytá parkovací stání. Severozápadní fasáda nabízí klidné výhledy na zalesněný svah kopce Sulava. Dům má tři užitná nadzemní podlaží a obytnou plochou střechu.

Střešní terasy jsou součástí bytů ve třetím podlaží. Prostor na střeše nabídne nejhezčí výhledy na řeku a městský park. Zvýšená atika střechy tvoří zábradlí. Atika také zakryje stavební nádoby na zeminu intenzivní zelené střechy. Díky tomu bude možné osadit na střechu i dřeviny.

Prostor

Vnitřní prostor domu je tvořen podélným trojtraktem. Trakty určují rozhraní mezi jednotlivými provozními celky. Střední trakt je určený pro vnitřní komunikace a sklady.

V prvním nadzemním podlaží tvoří uliční trakt obchodní prostor, do dvora a zahrady jsou krytá stání a vstupní prostory pro vyšši podlaží. Podélné trakty jsou rozděleny na 4 příčné moduly. Moduly vytváří rozhraní mezi jednotkami.

V druhém nadzemním podlaží jsou součástí uličního traku tři jednopokojové bytové jednotky. V zahradním traktu jsou pak tři malé kancelářské jednotky. V posledním modulu je přes všechny tři trakty větší třípokojový byt.

Ve třetím nadzemním podlaží jsou dvě kancelářské jednotky a dva čtyřpokojové byty. Každý z bytů má svoji soukromou část obytné terasy na střeše. Střešní terasa je rozdělena na dvě části. Každá z částí je přístupná po nezávislém schodišti z bytu.