Menu

návrh novostavby rodinného domu v Praze 4

Dům Nad Lomem

Year 2024 Project number 335
Pozemek

Pozemek domu leží na západní straně Dobešky v ulici Nad Lomem. Dále na západ jsou Branické skály a řeka Vltava. Pozemek má výměru 864 m². Vznikl při původní parcelaci lokality na začátku 20. století.

Okolí a přilehlá ulice Nad Lomem jsou ve sklonu. Klesají severně směrem k ulici Jeremenkova. Samotný pozemek je srovnaný do jedné výškové úrovně.

Hmota domu

Navrhovaný rozměr a poloha domu respektují stávající urbanistickou strukturu lokality. Dům má obdélníkový půdorys 15 × 13,5 m.

Hranou je usazen na uliční čáře, vzdálené od hranice pozemku 5,5 m, podobně jako sousední domy.

Sklon přilehlé ulice dovoluje vytvořit vjezd a vstup do objektu na rozdílných podlažích. V nejnižším místě, severní části pozemku, je vjezd do garáží na úrovni prvního podzemního podlaží.

Pěší vstup do prvního nadzemního podlaží je po exteriérovém schodišti, které je součástí předzahrádky. Soukromá část zahrady je skryta za domem v severozápadní části pozemku.

Výška

Navrhovaný objekt svou výškou navazuje na výškovou úroveň okolní zástavby. Severní část jeho posledního podlaží je uskočená. Navazuje tak na klesající svah ulice.

Fasáda domu je navržena z pohledového betonu s tepelnou izolací vkládanou do bednění. Uskočené poslední podlaží vytváří pobytovou terasu s výhledem na Pankráckou pláň.

Organizace prostoru

Prostor v domě je uspořádán systémem polopodlaží. Toto řešení umožní v daném objemu zvýšit světlou výšku hlavního obytného prostoru a dále vytvořit více ložnic.

Vertikální komunikace

Jednotlivá polopodlaží navazují na podesty centrálního schodiště. Dále jsou propojena vnitřním výtahem s průchozí kabinou.

Podzemní podlaží

V prvním podzemním podlaží je garáž pro pět osobních vozů, sklad a technická místnost. Ve zvýšené části, o půl podlaží výše, je prádelna a toaleta pro obytný prostor v 1. NP.

První nadzemní podlaží

Hlavní vstup do domu je na úrovni přilehlé zahrady v prvním nadzemním podlaží. Součástí tohoto podlaží je vstupní hala a hlavní obytný prostor s kuchyní. Tyto části mají zvýšenou světlou výšku prostoru. O půl podlaží výše, ve zvýšeném 1. NP, jsou dvě ložnice se zázemím.

Druhé nadzemní podlaží

Toto podlaží je věnováno ložnicím. Jsou zde čtyři. Každá má své samostatné hygienické zázemí. Hlavní ložnice je orientována na východ s výhledem na Pankráckou pláň.

Třetí nadzemní podlaží

V tomto podlaží je pracovna a střešní lounge se zázemím. Prostory jsou otevřené na střešní terasu.