Dostavba školky v Moravské Nové Vsi

Pro Moravskou Novou Ves je typická rostlá uliční struktura s domy se sedlovou střechou a hřebenem podélně s ulicí. Současné budova mateřské školy tento charakter porušuje. Zároveň ustupuje z uliční fronty a vytváří neurčitý prostor ulice.

Přístavba sálu jídelny a tělocvičny je navržena jako nová hmota na uliční čáře. Vytváří tak znovu uliční prostor. Nová budova také uzavírá zahradu školky a ve spojení se zahradou Sokolovny vzniká veřejné prostranství, které je adekvátní koncentraci veřejných budov. Vznikne tak nové lokální centrum spojené s důležitými místy obce pěší trasou.

Nová hmota přístavby má ve s shodě historickou strukturou obce sedlovou střechu s hřebenem rovnoběžným s ulicí.contact