Menu

Rekonstrukce chaty ze 70. let v CHKO Křivoklátsko

Chata ve Skryjích

Year 2021 Project number 246Předmětem projektu je rekonstrukce rekreační chaty ze 70. let 20. století.

Stavba leží v Chráněné Krajinné Oblasti Křivoklátsko, je součástí jeho III. zóny. Navrhované stavební úpravy se snaží v rámci daných možností respektovat charakter osídlení Křivoklátska a dotvářející krajinný ráz.

Současná hmota domu je tvarově zjednodušena. Výška a sklon sedlové střechy jsou zachovány. Objekt je štítem orientován k přilehlé obecní cestě.

Technické vybavení objektu je omezeno na nutné minimum. Nesnažíme se vytvořit hotelový komfort. Funkce rekreace je podřízena okolnímu přírodnímu prostředí. Cílem omezit zátěž území a vytvořit trvalé udržitelný vztah ke krajině.