Menu

soutěžní návrh haly na Dlouhé louce, 3. místo

Centrum halových sportů v Český budějovích

Year 2013 Project number 94Krajina a Město

Dlouhá louka je místo, kde krajina proniká do města a dotýká se historického centra. Je to kontakt krajiny a města, ve 21. století výjimečný. Dlouhá louka je oddělena od okolí řekou a rychlostní komunikací. Je ostrovem, který je spojen s okolím lávkami a mosty. Tyto lávky, spojující historické centrum, Sokolský ostrov, Dlouhou louku a Stromovku vytvářejí cestu z města do parku. Na této cestě jsou umístěny, jako zastávky, jednotlivá městská sportoviště. Vzdálenost z historického centra na veřejné prostranství před halou je 400 m (cca 5 minut chůze) Celková vzdálenost z náměstí k jezeru ve Stromovce je 1 400 m.

Architektura

Dům má klasickou tektoniku – sokl, parter a zastřešení. Sokl, první nadzemní podlaží, navazuje na parkovací dům a vytváří tak platformu nad kterou se opticky vznáší hmota zastřešení. Ze severní strany sokl vytváří přírodní amfiteátry. Sokl je z pohledového betonu a téměř celý uzavřený. Bude porostlý popínavými rostlinami a pevně spojen s okolním parkem. Je v něm soustředěno zázemí obou hal. Parter, druhé nadzemní podlaží, je uvolněný, plně prosklený a otevřený do okolí. Jsou zde pouze kompaktní hmoty tribun, ve kterých je integrováno zázemí pro diváky a svislá nosná konstrukce. Okolní parkové prostranství, tak proniká do interiéru domu. Třetí nadzemní podlaží je ochozem kolem prostoru obou hal. Spolu se zastřešením vytváří jednoduchou hmotu kvádru. Díky mediální fasádě komunikuje s okolím. Je projevem dění uvnitř haly.

Dispozice

Obecně je provoz rozdělen do částí diváků, sportovců, tisku a VIP, zaměstnanců a zásobování. A to jak horizontálně, tak vertikálně. Obsluhu zajišťují čtyři schodišťová jádra, která jsou opět rozdělena podle jednotlivých skupin uživatelů. Tato jádra slouží také jako chráněné únikové cesty s evakuačními výtahy pro tělesně postižené. V 1. NP – soklu je umístěna většina zázemí obou hal. Provoz je rozdělen do čtyř křídel kolem hlavní haly. Severní křídlo pro šatny sportovců, jižní pro kanceláře, západní sklady, východní křídlo technologie. Technologie je umístěna mezi oběma halami, protože bude sloužit i pro II. etapu. 2. NP – parter je celý určen pro návštěvníky. Diváci vstupují do haly přes dvoupatrové foyer. Foyer je přístupné přímo z parkovacího domu a z veřejného prostranství. WC, šatny a bufety jsou umístěny pod jednotlivými tribunami. Nejsou centralizovány, ale distribuovány kolem celého hlediště pro snadnější dostupnost. Ve foyer ve 3. NP, přístupné přes dvojici schodišť, je umístěna restaurace, síň tradic, konferenční sál a další aktivity. Tato část může sloužit odděleně od obou hal, například jako společenský či konferenční prostor. Ve 4. NP jsou umístěny skyboxy pro VIP.
Jednotlivé skupiny uživatelů se setkají až při zápase na hřišti. Jediná místa pro všechny skupiny uživatelů jsou síň tradic a konferenční sál.