Menu

Návrh novostavby městského sociálního bydlení ve Žďáru nad Sázavou

Bytový dům v ulici Novoměstská, Žďár nad Sázavou

Year 2024 Project number 351Místo

Pozemek domu se nachází na křížení ulic Neumannova a historické cesty do nedalekého Nového Města – ulici Novoměstská. Místo je na rozhraní různých urbanistických struktur. Severně a severozápadně je bytová výstavba panelových domů ve volném parteru ze 70. let 20, století.

Na západě tvoří uliční čáru Novoměstské drobná zástavba dvojdomků s oplocenými zahradami. Jižně a východně jsou veřejné prostory s parkem a drobnou zástavbou. Jejich součástí je i hřbitov v ulici Jamská. Tento prostor by se měl stát součástí okružního zeleného pásu kolem centra města – Ringparku.

Stavba domu na této parcele je součástí strategie intenzivního využití zbytkových míst širšího centra města. Jejím cílem je vytvořit efektivní, kompaktní město a tím ochránit okolní volnou krajinu před neřízeným zastavováním.

Hmota

Navrhovaný bytový dům půdorysně tvoří obdélník rozměru 29 × 12,5 m. Jeho fasády se vztahují ke stavebním čárám ulic Neumannova a Novoměstská. Vytváří chybějící nároží.

Východní fasáda je pokračováním rytmu ustupujících bytových domů na severu. Jižní fasáda navazuje na stavební čáru dvojdomků na západě.

Západní část pozemku je oplocená a slouží jako komunitní zahrada. Vstup do ní je jak z ulice Novoměstská, tak Nezvalova. Ze zahrady je přístup k vertikálním komunikacím domu.

Vjezd do podzemního podlaží s parkingem je ze severu z ulice Nezvalova. Může zde být také vytvořeno 5 parkovacích stání na povrchu.

Výška

Výškou navrhovaný dům navazuje na stávající zástavbu ustupujících bytových domů v ulici Neumannova. Má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží.

Pozemní podlaží

Terén pozemku klesá severně od ulice Novoměstské. Nejníže je na hranici s ulicí Nezvalova. Z této úrovně je vjezd do prvního podzemního podlaží. V podlaží je 10 parkovacích stání, z nich 2 dostačených rozměrů pro použití osobami na vozíku. Z ulice Nezvalova je také přístup pro schodišti do komunitní zahrady na úrovni prvního nadzemního podlaží.

První nadzemní podlaží

První nazemní podlaží je úrovni přilehlé komunitní zahrady. Dům je koncipovaný jako dvoutrakt se vstupem do jednotlivých bytů z otevřené pavlače na západní fasádě. Na pavlač navazuje konstrukce schodiště a výtahu.

Typické nadzemní podlaží

Součástí každého nadzemního podlaží jsou čtyři shodné jednotky 2+kk a jedna větší 3+kk.

Byty mají vstup a okno z kuchyně orientované na pavlač. Každou jednotku je tak možné snadno provětrat. Před okny je pavlač ustoupena, tak aby bylo zaručeno dostatečné soukromí v bytě.

V každé jednotce je navržena lokální jednotka řízeného větrání s rekuperací tepla. Přívod a odtah vzduchu je instalačními jádry na střechu domu.

Pavlač

Otevřená pavlač je orientována do společné oplocené zahrady. Podporuje tak komunitní život obyvatel domu. Místo běžné výplně zábradlí je použitá nerezová síťovina na výšku celého podlaží.

Konstrukce

Nadzemní část domu je navržena jako montovaná dřevostavba z CLT panelů. Tyto panely budou připraveny včetně výplní otvorů a prostupů ve výrobě. Konstrukce podzemního podlaží bude ze ztraceného bednění a prefabrikovaných panelů spiroll.

Konstrukční výška nadzemního podlaží je 3 060 mm. Maximální rozpon stropní desky je 5 500 (6 300) mm. Pavlač s vertikální komunikací je koncipována jako dřevěný skelet.

Fasáda

Plné části fasády nadzemních podlaží domu jsou navrženy s obkladem z vodovzdorné překližky v přírodní úpravě. Dřevěné konstrukce pavlače a vertikální komunikace jsou přiznané.

Okna budou mít jednotný rozměr 3 600 × 1 200 mm. Mají oddělenou fixní a otvírací část. Jejich konstrukce je hliníková s tmavou barevnou úpravou.