Menu

Návrh novostavby městského sociálního bydlení ve Žďáru nad Sázavou

Bytový dům v ulici Dr. Drože, Žďár nad Sázavou

Year 2024 Project number 350Místo

Pozemek domu se nachází na pravém břehu Sázavy v blízkosti Městského úřadu.

Do poloviny 20. století byla lokalita okrajem města s drobnou, venkovskou zástavou. Radikální proměna přišla až v 50. letech s výstavbou přilehlé obytné čtvrti dodnes zvané Stalingrad. Budova nového městského úřadu byla postavena v 60. letech.

Pozemek bytového domu je neurčité místo na rozhraní rozdílných urbanistických struktur. Severně jsou rodinné domy s oplocenými zahradami. Jižně je modernistická zástavba veřejných budov parku.

Navrhovaný bytový dům se součástí strategie intenzivního využití zbytkových míst širšího centra města. Jejím cílem je vytvořit efektivní, kompaktní město a tím ochránit okolní volnou krajinu před neřízeným zastavováním.

Hmota

Navrhovaný bytový dům tvoří půdorysně nepravidelný čtyřúhelník. Orientace jeho fasád navazuje na osy okolní struktury města.

Východní fasáda je pokračováním uliční čáry zástavby rodinných domů na severu. Jižní fasáda respektuje ortogonální síť zástavby Městského úřadu, Domu kultury a dalších veřejných budov z druhé poloviny 20. století.

Nový dům tak pomáhá jasně definovat a vytvořit kvalitní veřejný prostor před městským úřadem.

Součástí navrhovaného řešení je i vytvoření 18 nových odstavných stání na povrchu v návaznosti na stávající parkoviště.

Výška

Navrhovaný dům má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Výškou se nová hmota vztahuje budově městského úřadu, který má pět nadzemních podlaží.

Pozemní podlaží

Úroveň přilehlého terénu klesá směrem na východ k řece. To umožní vytvořit podzemní podlaží s vjezdem v úrovni ulice.

Součástí podlaží je 12 parkovacích stání, z nich 4 dostačených rozměrů pro použití osobami na vozíku. Dále výměníková stanice dálkové dodávky tepla a skladové prostory.

Pěší vstup je ze severu na mezipodestu o půl podlaží výše. Komunikační jádro domu je orientováno na sever. Klidná severní fasáda bez oken z bytů zaručí nerušené soukromí rodinných domů na severu.

Nadzemní podlaží

Všechny čtyři nadzemní podlaží mají stejnou dispozici. Součástí je pět jednotek 2+kk, jedna 1+kk a jedna větší 3+kk. Jednotky 2+kk a 3+kk jsou přestavitelné pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Společný prostor obytných podlaží vytváří atrium prosvětlené světlíkem ve střeše. Celý dům je tak prostorově propojen a podporuje komunitní charakter domu.

V každé jednotce je navržena lokální jednotka řízeného větrání s rekuperací tepla. Přívod a odtah vzduchu je instalačními jádry na střechu domu.

Konstrukce

Nadzemní část domu je navržena jako montovaná dřevostavba z CLT panelů upravených CNC frézou. Jednotlivé panely budou připraveny včetně výplní otvorů a prostupů pro instalace ve výrobě.

Konstrukční výška nadzemního podlaží je 3 060 mm. Maximální rozpon stropní desky je 5 100 mm.

Konstrukce podzemního podlaží bude ze ztraceného bednění a prefabrikovaných panelů spiroll.

Fasáda

Plné části fasády domu jsou navrženy jako kompaktní tepelně izolační systém s bílou minerální omítkou.

Okna mají jednotný rozměr 1 800 × 1 800 mm s parapetem výšky 300 mm. Mají oddělenou fixní a otvíravou část. Jejich konstrukce je hliníková s tmavou barevnou úpravou.

Celý dům má civilní charakter. Jeho smyslem není přitahovat pozornost.