Menu

Identita značky bistra Přírodovědecké fakulty UK

Bistro Živina

Year 2017 Project number 202Živina je látka, kterou organismus potřebuje a přijímá pro svoji výživu a vývoj. Koloběh živin v potravním řetězci na Zemi je nekonečný, stále se opakující proces. Rostliny (producenti) z látek z půdy, vody a CO2 pomocí energie obsažené ve slunečním záření vytvářejí organickou hmotu a uvolňují do atmosféry O2. Tato organická hmota slouží jako živiny pro živočichy. Živočichové (konzumenti) pojídají rostliny (býložravci) nebo jiné živočichy (masožravci). Pomocí O2 z atmosféry z těchto živin získávají energii a vylučují CO2 a nestrávené látky. Bakterie a houby (rozkladači) rozkládají nestrávené látky a vracejí je do půdy jako hnojivo pro rostliny.

My jsme součástí tohoto nekonečného koloběhu. Připravujeme a dodáváme živiny naším konzumentům. Jsme bistro Živina.

Bistro Živina je součástí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Přírodovědecký přístup k našemu oboru – gastronomii a identitě značky je základem naší komunikace. Nekonečný koloběh živin v potravní řetězci je také inspirací našeho symbolu značky.

Koncepty ilustrující možnosti aplikování identity na reálné materiály.