Menu

Redesign identity značky účetní firmy

Akonttax

Year 2023 Project number 324Název vznikl spojením základů slov akontace a taxa. Akontace pochází z italského „a conto“ – na účet. Tento termín je v českém prostředí chápaný jako platba předem. Taxa je latinské podstatné jméno s významem daň či poplatek, které vzniklo z latinského slovesa „taxare“ – ohodnotit, ocenit nebo zpoplatnit.

Koncepty ilustrující možnosti aplikování identity na reálné materiály.