Žďárské lávky

Studie tří lávek pro Ždár nad Sázavou.

Lávka Bedřicha Drože je novostavba v místě současné lávky, která je za hranicí životnosti. Nová lávka je na rozdíl od současné bezbariérová. Lávka Nábřežní je novostavba půdorysně posunutá vůči současné lávce určené k demolici. Nová poloha je určena tak, aby lépe navazovala na přilehlé trasy a přechod před Žižkovu ulici. Lávka na Farských humnech je novostavba.contact