Skutečný lékař/True doctor

Identita ordinace lékařů a zubařů.
Příběh: Skutečný lékař se neschovává za bílý plášť, nesrozumitelná latinská slova a certifikáty na zdi. Skutečný lékař je upřímný a bere svého klienta jako partnera.

Brand identity for doctor’s and destist’s office.
Story: A true doctor does not hide behind a white coats, obscure Latin phrases and wall certificates. A true doctor is sincere and he takes his client as his partner.contact