Menu

Návrh nového obvodového pláště a vstupu domu z 80. let.

Rekonstrukce bývalého národního výboru, Žďár nad Sázavou

Year 2023 Project number 306Rekonstrukce domu z 80. let 20. století v jihovýchodní fasádě náměstí Republiky ve Źďáře nad Sázavou. Tento objekt byl postaven jako národní výbor. Dnes jsou v něm kancelářské prostory k pronájmu.

Navrhujeme demolici současné hmoty vrátnice. Ta bude nahrazena pobytovým schodištěm s výhledem na náměstí a novým vstupem. Boletické panely obvodového pláště budou nahrazeny vyzděním z tepelně izolačního zdiva a novými výplněmi otvorů s hliníkovými rámy. Původní travertinové desky fasády budou použity jako obklad ostění otvorů a schodiště. Dále bude vytvořeno nové důstojné místo pro bustu T.G.M.