Regulační plán Přerov, Přednádraží – Průpich

Řešené území je brownfield historické průmyslové části Přerova. Výstavba této části Přerova je spojena s výstavbou železniční trati z Vídně 1841. Blok tvoří dva historické výrobní areály – JUTA a pivovar ZUBR. Centrem je náměstí Svobody a náměstí Fr. Rasche. Koncepce řešení navazuje na tuto urbánní strukturu. RP vymezuje pět městských polyfunkčních bloků a blok výroby – pivovaru ZUBR. Měřítko bloků respektuje okolní městskou strukturu. Městský blok je základním stavebním kamenem města a návrhu regulačního plánu.

Bloky vymezují centrální veřejný park ve tvaru čtverce velikosti 170 x 170 m. Park je vnitřní krajina města. Dominantou veřejného prostranství jsou dvě historické průmyslové haly, kterou zachováváme a navrhujeme její konverzi s víceúčelovým využitím. Název parku Na přádelně odkazuje na původní funkci průmyslových hal, přádelnu konopí a výrobu konopných lan.



contact