Regulační plán Přerov, Přednádraží – Průpich

Místo

Brownfieldy jsou poslední možností pro výraznější urbanistické počiny v centrech našich měst. Bývalá průmyslová zóna v centru Přerova je výjimečné místo s velkým potenciálem. Má stejnou plochu jako celé historické jádro.

Poloha mezi významným železničním uzlem a centrem místa předurčuje pro vznik intenzivního města, které přiláká kvalitní architekturu. Uvědomujeme si, že město a jeho život nelze úplně naplánovat. Dělají ho lidé, kteří v něm žijí. Našim úkolem je nastavit pravidla tak, aby lidé město vytvořili. Součástí městského života je i historická stopa a různorodé děje, na první pohled možná neslučitelné.

Bloky a domy

Vymezujeme jednoznačně hranici veřejného a soukromého. Uliční čára je uzavřená a závazná, stavíme na hranici pozemků. Vznikají tak tradiční prostranství veřejná – ulice a soukromá – dvory.
Navrhujeme městské polyfunkční bloky s velkou mírou různých městotvorných funkcí, které se navzájem podporují a umocňují. Maximální výška domů je stanovena na 6 nadzemních podlaží.
Regulace nemá být omezující, ale motivující.

Pivovar

Právo vařit pivo bylo jedním z prvních městských práv. Pivovary byly a mají zůstat součástí města. Uzavřené areály se postupně otevírají a stávají se součástí městkého života. U přerovského pivovaru se nabízejí dvě možné spojení skrz jeho blok – pokračování ulice Smetanova; propojení na ulici Drahlovského.

Veřejné prostranství

Navrhujeme centrální veřejný park ve tvaru čtverce (tetragonu), velikosti 180×180 m. Park je vnitřní krajina města. Je to bezpečná, domestikovaná příroda přizpůsobená lidem. České a moravské krajině dominují historické památky hrady, zámky, kostely. Stejně tak přistupujeme k historickým průmyslovým halám, které zachováváme a navrhujeme jejich konverzi na veřejné stavby (tržnice, kulturní prostor…).

Některé mohou sloužit jako krytá scéna pro veřejné aktivity jako farmářské trhy, pivní slavnosti nebo ledové kluziště. Z některých zůstává pouze nosná konstrukce, která prorůstá stromy a popínavými rostlinami. Dáváme průmyslovému dědictví nový obsah. Název parku Na přádelně odkazuje na původní funkci průmyslových hal, přádelnu konopí a výrobu konopných lan.

Cesty, doprava

Hlavní dopravní tepnu tvoří předepsaný průpich silnicí I/55. Ten je ze zadání navržen tvarem spíše jako silnice volnou krajinou. Návrhem parku vnitřní krajiny dáváme jeho tvaru smysl.
Lokální doprava je obsloužena komunikací po obvodu parku. Napojení těchto komunikací na průpich, jednosměrné odbočení, bude realizováno až po dokončení celého obchvatu města a zklidnění intenzity dopravy.

Naším záměrem je vytvořit novou pěší cestu z nádraží do historického centra. Ta by měla procházet pasáží v bloku před nádražím. Spojení nádraží a parku obchodní pasáží bude pro soukromého investora atraktivní pobídka. Dále cesta prochází parkem, přechodem přes I/55 a lávkou skrz areál pivovaru do ulice Smetanovy. Lávka přes areál pivovaru přinese do uzavřeného areálu život bez přerušení vnitřního provozu. Může také navázat na budoucí návštěvní centrum pivovaru.contact