Kindergarten in Semily

Nejlepší věci na světě nejsou vidět na první pohled. Je nutné je hledat a objevovat. Je to jedno velké dobrodružství.

Příběh

Projekt je inspirovaný pohádkovou knížkou Jiřího Trnky Zahrada. V tomto příběhu pětice malých dobrodruhů objeví tajemný svět fantazie v zahradě skryté za vysokou zdí. Školka a zahrada jsou odděleny od okolního světa vysokou zdí. Zeď je hranice normálního světa, plného nudy a povinností a světa fantazie, kde je vše zábava a nic není nemožné. Je to chráněný prostor pro dětskou fantazii.

Hmota a Prostor

Areál je rozdělený na veřejnou část před zdí — prostor před vstupem, parkoviště a uzavřenou část za zdí — samotnou školku a zahradu. Zeď je hranice mezi vnějším a vnitřním světem. Zároveň po uzavření prostupů mobilní bariérou slouží jako protipovodnová ochrana stavby. Samotná školka je ze zadání rozdělena na dvě nezávislé části – obecnou mateřskou a waldorfskou školu. Projekt je založen na flexibilním prostorovém řešení, které umožňuje obě tyto části propojit přes víceúčelový sál. Vstup do každé ze školek je přes šatny do vstupní haly. Od vstupu je volný průhled do zahrady. Je tak možné zahlédnout část tajemství, které se skrývá uvnitř. Z haly je vstup do třít, sálu a zázemí pro učitele. Do haly je také výdej jídla z kuchyně a sběr špinavého nádobí. Každá třída má prostor pro hrání, pro spaní, dětské toalety a terasu. Terasa bude při vhodném počasí sloužit jako třída pod širým nebem.

Provoz

Jednotlivé provozy jsou důsledně odděleny – prostory pro děti, zázemí učitelů a technické zázemí s kuchyní. Haly, sál, třídy, jejich terasy a zahrada jsou otevřeny dětem. Sál je oddělen od vstupních hal mobilní příčkou. Mohou ji tak používat obě školky. Dle potřeby může sloužit jako jídelna. Ředitelny jsou přes skleněnou příčku spojeny se vstupní halou. Ředitelka má tak neustálou kontrolu o tom, kdo přichází a odchází. Kuchyně a technické zázemí je mezi oběma školkami. Toto uspořádání umožňuje nezávislý výdej jídla a sběr špinavého nádobí do hal každé ze školek. Zázemí má nezávislý vstup z veřejného prostoru.

Konstrukce a Materiály

Zeď která odděluje školku se zahradou od okolí je z pohledového železobetonu. Je záměrně tajemná, nechce prozradit příliš z toho co se odehrává uvnitř. Stavba samotné školky za zdí je jednopodlažní dřevěný skelet na železobetonové základové desce. Konstrukce střechy je z lepených dřevěných vazníků a příhradových vazníků na maximální rozpon 7,5 m. Střecha je kryta pozinkovaným plechem. Povrchy podlahy a stěn prostor pro děti navrhujeme růžové. Růžová barva podle poetické teorie barev J. W. Goetheho povzbuzuje představivost a intuici.contact