Kamenčák

Kamenčák je zlidovělé pojmenování Kamencového jezera a jeho areálu.
Snaží nalézt dlouhodobou strategii obnovy, modernizace a rozvoje Kamenčáku.

Podrobný obsah územní studie Kamenčáku.contact