Dům v Kralupech

Navrhujeme dům čtvercového půdorysu 13 × 13 m se dvěma nadzemními podlažími a pobytovou plochou střechou. Hmota nového domu respektuje stávající uliční čáry.

První nadzemní podlaží obsahuje vstup a hlavní společné obytné prostory spojené se zahradou. Terasa a zahrada budou nedílnou součástí obytného prostoru. Soukromé prostory, ložnice a koupelny, jsou v druhém podlaží. Jejich požadované kapacity jsou jedním z hlavních faktorů ovlivňujících velikost zastavěné plochy domu. V prvním podzemním podlaží je sauna, fitness, zázemí a sklady. Vstup do 1. PP je umožněn také přímo ze zahrady technickým schodištěm vedoucím na mezipodestu hlavního schodiště.

Malý pozemek spolu s požadovanou náplní domu zanechává pro volnou zahradu jen menší část pozemku. Navrhujeme jako zahradu použít i zelenou obytnou střechu. Nabídne více klidu a soukromí než zahrada v parteru. Výšková úroveň nad střechami okolních domů dovolí nerušenou relaxaci a odpočinek.contact