Areál Příhrazy

Nová identita značky rekreačního areálu v Českém ráji.

příběh: Příhrazy jsou rekreační areál v Českém ráji. Jsou obklopeny pískovcovým skalním městem, romantickou krajinou hlubokých údolí, skalních jeskyní, bran a věží. Podivuhodné skalní útvary jako by se vzpíraly gravitaci. Tato tajemná krajina přitahovala dobrodruhy a romantiky od nepaměti. Rekreační areál Příhrazy nabízí útočiště těm současným. Přijeďte do Příhraz.

jazyk značky: Název obce je poprvé uváděn v roce 1720 ve tvaru Pržijhráz. Postupně se ustálil tvar Příhrazy, který označuje polohu při hrázi. V jazyce značky se snažíme používat slovní zásobu tvořenou stejnou předponou „při-“.
Podstatná jména – příroda, přirozenost, přítomnos. Přídavná jména / příslovce – přirozený / přirozeně, příjemný / příjemně. Slovesa – přijet, přijít, připít si, přidružit se, přitakat, přidat si, přispat si. Nebo spojení s předložkou při – při jídle, při spánku.contact