Kamečák

Územní studie areálu Kamencového jezera v Chomutově

Kamenčák je zlidovělé pojmenování Kamencového jezera a jeho areálu.

Územní studie je územně plánovací podklad, jehož smyslem je najít potenciál místa a navrhnout jeho využití.
Tato studie se snaží nalézt dlouhodobou strategii obnovy, modernizace a rozvoje Kamenčáku.


contact